sábado, 11 de diciembre de 2010

en valencia del poble

a on llegaré¿ ningu u sap, pero que voleu? sabe el futur? jajaja, seria entonses molt aburrit axo de camina per la via ,no? si ya saps aon vas pa que vols viure ans?.
el cas es que tots volem sabe que pasará, i claro , si u saps poen pasa dos coses, que te agrae o que no te agrae. alomillor si ara saps que pasará no te agrae res de res, pero si poquet a poquet vas vivint, en llegá exe moment, será lo mes gran que te ha passat en la via.
viure poquet a poquet es la magia que te fa riure o te fa plorá, en el meu cas mes de lo segon, que anem a feli si es coses ixen axina? estic segur que llegará un dia que me alse i vega el meu sony cumplit, pero cuan pasé asto ...quino será? pues be,
incumplint el que e dit ans puc dir que el meu sony será el mateix...una tapa de pulpo.

sergi

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Cuantas patas tiene un pulpo?

Anónimo dijo...

Ahí ... Que tontaco!